servaas benoit

Je me présente en quelques mots / Ik stel mezelf in een paar woorden voor : 40 jaar - man - vader - broer - zoeker (,soms vinder)
Ce que je viens chercher en participant à cette rencontre / Wat ik zoek door deel te nemen aan deze bijeenkomst : energieke ontmoetingen
Langue parlée / Gesproken taal : Néerlandais / Nederlands
Traduction nécessaire? / Vertaling nodig? : Je suis capable de suivre la rencontre en français / Ik kan de bijeenkomst in het Frans volgen
Code postal / Postcode : 8500
Ville / Stad : Kortrijk
J'autorise les organisateurs à utiliser les photos prises de ma personne dans le cadre des rencontres Hour Culture à des fins non-commerciales : Oui / Ja
Ik machtig de organisatoren om de foto's die van mij zijn gemaakt tijdens de Hour Culture-bijeenkomsten te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden : Oui / Ja