Eva Demeulemeester

Structure / Instelling : Visit Tournai
Site web / Web site : http://www.visittournai.be
Fonction / Functie : Directrice
Je me présente en quelques mots / Ik stel mezelf in een paar woorden voor : Inwoner van de EM regio. Expertise bestemmingsmarketing en toeristische ontwikkeling. Cultuur en erfgoed als ressources voor urban tourisme. Een voet in Vlaanderen en een voet in Wallonië.
Ce que je viens chercher en participant à cette rencontre / Wat ik zoek door deel te nemen aan deze bijeenkomst : Professionalisering, best practices en inspiratie, lerend netwerk.
Langue parlée / Gesproken taal : Français / Frans, Néerlandais / Nederlands, Anglais / Engels
Traduction nécessaire? / Vertaling nodig? : Je suis capable de suivre la rencontre en français / Ik kan de bijeenkomst in het Frans volgen
Code postal / Postcode : 7500
Ville / Stad : Tournai
J'autorise les organisateurs à utiliser les photos prises de ma personne dans le cadre des rencontres Hour Culture à des fins non-commerciales : Oui / Ja
Ik machtig de organisatoren om de foto's die van mij zijn gemaakt tijdens de Hour Culture-bijeenkomsten te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden : Oui / Ja