Catherine Christiaens

Structure / Instelling : Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai
Site web / Web site : http://www.eurometropolis.eu
Fonction / Functie : coordinator
Je me présente en quelques mots / Ik stel mezelf in een paar woorden voor : coordinator van Het Blauwe Park van de Eurometropool, verenigd project dat water, mens en natuur verbindt via het water. In al haar functies, over de grenzen heen.
Ce que je viens chercher en participant à cette rencontre / Wat ik zoek door deel te nemen aan deze bijeenkomst : Kennis maken met de cuturele spelers en hun organisaties in de Eurometropool.
Langue parlée / Gesproken taal : Néerlandais / Nederlands
Traduction nécessaire? / Vertaling nodig? : Je suis capable de suivre la rencontre en français / Ik kan de bijeenkomst in het Frans volgen
Code postal / Postcode : 8930
Ville / Stad : 8930 - Menen
J'autorise les organisateurs à utiliser les photos prises de ma personne dans le cadre des rencontres Hour Culture à des fins non-commerciales : Oui / Ja
Ik machtig de organisatoren om de foto's die van mij zijn gemaakt tijdens de Hour Culture-bijeenkomsten te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden : Oui / Ja